Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
MANYLION PERSONOL

Dr. DAFYDD IWAN B.Arch., LL.D.
* Cadeirydd Hunaniaith (Menter Iaith Gwynedd)
* Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Clough Williams Ellis , Portmeirion
* Ymddiriedolwr Age Cymru Gwynedd a Mon
* Doethur yn y Cyfreithiau er Anrhydedd, Prifysgol Cymru
* Aelod er Anrhydedd, Gorsedd y Beirdd
* Cymrawd Anrhydeddus Prifysgolion Aberystwyth, Bangor a Chaerdydd
Cyfarwyddwr Cwmni SAIN (Recordiau) Cyf., Canolfan Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd LL54 5TG (01286) 831111.
Cwmni SAIN yw prif gwmni recordio Cymru, yn cynhyrchu cerddoriaeth  sydd i'w gael ar y rhan fwyaf o'r platfformau digidol.  
Mae archif Sain yn cynnwys catalog Cambrian, Welsh Teldisc, Dryw, Ty ar y Graig, Tryfan yn ogystal a Sain, Crai, Gwymon, a Rasal.
 
Yn cyflogi yn Llandwrog a Chaernarfon, gyda siop NaNog ar Faes enwog tre Caernarfon. 
Gwefan Sain: www.sainwales.com
Gwefan Na-Nog: na-nog.comCyfrifoldebau eraill:
Ysgrifennydd Cymdeithas Tai Gwynedd (elusen) www.taigwynedd.co.uk; Cadeirydd Cwmni Cyhoeddi Gwynn;
Aelod o Ymddiriedolaeth Clough Williams-Ellis, Portmeirion. 
Pregethwr cynorthwyol. Aelod a Blaenor yng Nghapel a Chanolfan Caeathro.


Cyhoeddiadau: Gweler Adran SIOP

Gwleidyddol ac arall:


Cyn-Lywydd Plaid Cymru.
Cyn-gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Aelod er anrhydedd o Orsedd y Beirdd. Aelod Amnest Rhyngwladol.
Cymrawd Prifysgolion Bangor, Aberystwyth a Chaerdydd. Gradd Doethur yn y Cyfreithiau, Prifysgol Cymru.
Un o aelodau gwreiddiol Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn, ac Antur Waunfawr, un o aelodau Gwreiddiol Cymdeithas Tai Gwynedd.
Is-Gadeirydd Age Cymru Gwynedd a Mon